. .

Paddler Hostel**
Ubytovanie v Bratislave
Booking
Hostel
Services
Rules
Prices
Location
Travel to us
How far is...
Reviews [Guestbook]

Paddler Club&Cafe
Program
Club&Cafe
Music
Kino
Slide and talk show
Kids

Rent a Boat
Požičovňa kajakov a kanoe
Rent a Boat

Kayak & Canoe Center
Centrum kajakovania a kanoistiky
River Tours
Young Paddlers
Services

Links to visit
Stránky, ktoré vás môžu zaujať
Bratislava
Hostels

All about Paddler
Kontakty a informácie o nás
Contacts
Opening hours
Work with us

Kontakt
)i( s.r.o.
Dunajska 39
811 08 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421-2-2060 2020
www.paddler.sk

booking: sorry, hostel is closed and bookings are not accepted

office: info@paddler.sk
Šťastnú cestu, Paddler!
Farewell Paddler!
Ahojte,

dnes som bol dať asi poslednú prechádzku po Paddleri. Odviezli odtiaľ posledných pár vecí, zamkol som dvere a brány s pocitom „finále“. Prechádzka bola čímsi zvláštna, asi tým, že som sa cítil ako by to všetko nikdy nebolo. Niekde som sa uzavrel pred desiatkami každodenných slovíčok „škoda“ a pred nekonečným opakovaním ako to vidím, cítim a čo bude potom a kam pôjdeme.

Napriek úvodu, ktorý znie trúchlivo, dovolím si povedať smelo, že to nie je škoda. Som rád z každého dňa, ktorý sme tam mohli byť sami, či s vami. Toho dva a pol roka nám nikto nezoberie a nezbúra, je v nás navždy. Vedel som, že to bolo celé dočasné a preto som oveľa náklonnejší zabúdať a aj preto sa mi to dnes zdalo dáke cudzie. Avšak to, čo to v nás všetkých zanechalo nie je potrebné zanechať v zarámovaných spomienkach a tváriť sa, že si pamätáme. My čo sme tam boli to máme v krvi, zapísané v tele a keď sa opäť niekde stretneme, tak verím, že to aj po rokoch bude ako včera.

To miesto malo úžasnú silu a dobro. Nikdy nič nezmizlo, nekradlo sa tam, dokonca ani veci čo zostali položené pri vode alebo na dvore nikdy nezmizli, nechýbali nikdy žiadne peniaze a keď si niekto zabudol zamknúť auto, tak ho našiel s vecami aj o týždeň. Tak by to malo byť vždy a všade, je to vizitka ľudí a ich dobrej vôle.

Boli sme prví a asi poslední, čo sme budove bývalej Slávie dali skutočný život lodenice. Tá budova sa stavala preto, aby z toho raz lodenica bola, koncom 90-tych rokov však UK nedostavanú budovu aj s pozemkom predala a to bola ozaj škoda. Spravil som lodenicu, prvú súkromnú a zároveň otvorenú pre verejnosť. Lodenicu, požičovňu, hostel, kaviareň, obchod... Normálny biznis plán by to za tak krátky čas akurát tak zmietol zo stola, aj ja som sa mohol na to vykašľať ale povedal som si, že lepšie si je užiť aspoň to málo.

V zátoke stále vidím potenciál na ďalšie takéto projekty. Ak budú, musia si navzájom pomáhať a rešpektovať sa, nie súperiť medzi sebou, pretože najväčší súper je ľudská chamtivosť a majetníctvo, túžba vlastniť kus Karloveského ramena, kus prírody čo patrí všetkým - rovnako ako Železná studnička, Koliba, Kráľová lúka či Sad Janka Kráľa. V zátoke je životaschopný potenciál a miesto pre najmenej 6 nových klubov a lodeníc, len treba chcieť.

To, že J&T vlastní budovu, ktorú aj oni teraz pracovne nazývajú Paddler, je normálny následok nezodpovedného predaja v prospech SES Tlmače z rúk UK a zároveň porušením Lanfranconiho vôle. J&T je developer a preto je legitímne ak sa legálnymi prostriedkami uchádzajú o kumulovanie svojho kapitálu. Aj vďaka ich sponzorským podmienkam sme mohli Paddler zvládnuť prevádzkovať.
Na druhej strane je legitímnym právom celej verejnosti žiadať, aby sa developeri vzdali svojej nekonečnej túžby bohatnúť z dobýjania pekných miest. Je rozdiel, ak prídu investovať do rozpadnutého a opusteného výstaviska bývalej Incheby na nábreží pri PKO a keď prídu zavádzať nové pravidlá do prírody medzi fungujúcich kanoistov. Naša legitímna cesta je v územnom pláne a v spoločenskej vyhradenosti ku kontroverzným projektom. Je čas uvedomiť si nasýtenosť a spraviť aj niečo len tak bez tabuliek o zisku.

Viem, že doba je rýchla a každý sme viac či menej jej otrokom, čas je vzácny pre každého a tak chápem, že kým nás niektorí našli, tak už aj končíme. Nie je až tak dôležité, či ste u nás boli raz, alebo ako inventár, dôležité je, či sa vám v Paddleri na brehu Dunaja páčilo a či vám tu bolo dobre.

Kto nás máte radi, zostaňte naladení, možno sa teraz budem chvíľu potulovať svetom a možno čoskoro opäť niekde niečo vymyslíme. A ak máte chuť, vymyslite aj vy niečo, niečo dobré, hoci len opekačku s kamošmi, lebo žiť treba ďalej a naplno ;-)

Za všetkých z Paddleru vám prajem krásne dni a noci, veľa zážitkov, radosti a chuti zažiť s priateľmi veľa pekného!

Bryan
Hi all Paddler friends,

I have made last walk around Paddler today. Lasts few things were taken away and I did lock doors and gate with feeling of „final“. Walk around was kind a strange feeling, like this was never the truth. Maybe I closed myself to protect against dozens of daily „shames“ I had to face and questions repeating the same – what next, where do we go, how do we feel.

Anyow may sound this sad to you, I have to say with happyness – it is not any shame! I am happy for every single day we could be there lonely or with all of you. Nobody is able to take or ruin this two and half years, it is inside for ever. I knew from begining it is temporary so I am more willfull to forget, maybe that's why it was so strange there today. It is not important to frame pictures and memorize them, what we have is in our blood, written in bodies and once we meet again after years, it will have the same great taste as if it would be just yesterday.

This place has had great karma – powerfull and good. Things were never dissapeared, nor stolen, even things left on river shore or in garden, we never missed any money o vallets and if someone forgot to lock ones car, next week was there untouched. This is the way it should be allways anywhere, it is the sigh of good will people.

We have been first and probably last for now who made house of former Slavia becoming a club for paddlers. That building was build to be paddling house but later in 90-ties University sold unfinished building and this was really big shame. I opened paddling house, first private but opened for public. Paddling house, hostel, cafe, shop... Regular business case wont fit to short therm like this, I could give up but better something than nothing and I can resume this as good decision.

Fact, that J&T is owner of this building, b.t.w. they call it internally Paddler too, is just normal result of irresponsible University step to make sale in past to SES Tlmace and it breaches Lanfranconi will. Business matter of J&T is development so they are legal to use right to profit. Without their sponsorship-like based lease we would not be able to run Paddler effectively.
On another hand it is legal public right to call against unlimited expansion of capital mining from nice natural resources of city public areas. It is something else to see them develop on lonely devastated places with no present activities like building Riverpark on the spot of old exhibition centre Incheba and it makes difference if they are over-ruling existing active area as paddling and relax zone. Our legal protest can be driven thru communal rules and reserved positions to controversal projects. Also it is time to understand some pockets have already money much enough to do something without need of profit.

I know we are all living fast times, all more or less servant to social standards, short of time with priority selections so I understand some of you discovered Paddler at its closing time. It is not important you have been here once or daily, it matters you did like it here and you had a good time.

You, who likes us, stay toned, maybe my footsteps will be somewhere around the world so far but soon or later we figure out something. And if you feel something to do just go ahead for anything, it can be as little as barbecue with friends because we should live our lives ;-)

In name of all from Paddler I wish you nice days and nights, experience, happyness and faith to go for great things with your friends!

Bryan

Article link | | [bry - 2012-12-18 23:55:56]
Info


Google +1
Support us on Google by clicking +1 here - podporte nás na Google kliknutím na +1 tu:Facebook


TripAdvisor:


Paddler Club
Program


Vetky podujatia
See all events
webworks bryan